Bydgoszcz: majówka dla niewidomych z Matką Różą Czacką

„Potrzebujemy duchowych przewodników, którzy przeprowadzą nas przez mgły lęków i niepewności” – powiedział ks. Piotr Buczkowski. Osoby niewidome, niedowidzące, ich opiekunowie, spotkali się przy bydgoskim Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na integracyjnej majówce.

Podczas Mszy św. wspominano Matkę Różę Czacką, założycielkę Franciszkanek Służebnic Krzyża i Zakładu dla Dzieci Niewidomych w Laskach koło Warszawy. – Dla mnie niesamowitym świadectwem są słowa kard. Stefana Wyszyńskiego z ostatniego spotkania z umierającą Matką – mówił diecezjalny duszpasterz niewidomych, cytując słowa Prymasa Tysiąclecia: „Patrzyłem w niedzielę ubiegłą na ręce Matki i myślałem, czy Matka wie o naszej obecności. Ostatni obraz – ślad jej życia, to różaniec w jej dłoni. Przesuwała ziarnka różańca do ostatnich chwil, a gdy różaniec wysunął się z dłoni, szukała go niespokojnie, aż go jej podano. Ten różaniec był wieńcem serc waszych, ale i jej ufności do swojej rodziny, z której powstało Dzieło. Jej życie było niełatwe, jak i wasze jest niełatwe. Niech obraz waszej Matki wiąże Was różańcem, przesuwanym w słabnących jej dłoniach”.
Według ks. Piotra Buczkowskiego, tak jak niewidomy potrzebuje wsparcia, by wiedział, którędy iść, tak każdy człowiek pragnie duchowych przewodników, którzy przeprowadzą go przez mgły wielu lęków oraz niepewności. – Takimi przewodnikami mogą być – już niedługo beatyfikowani – kard. Stefan Wyszyński i Matka Róża Czacka. Pomimo ogromu cierpienia, trudnej drogi, wielu przeszkód, szli za Chrystusem i zwyciężyli. Zostawili wielką spuściznę, której nie wolno nam zmarnować – dodał diecezjalny duszpasterz niewidomych.
Róża Czacka urodziła się w 1876 r. w Białej Cerkwi na Ukrainie jako najmłodsza córka hrabiego Feliksa Czackiego i Zofii z Ledóchowskich. Była dziedzicznie zagrożona utratą wzroku. W 1911 r. założyła w Warszawie istniejące do dziś Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Po złożeniu ślubów wieczystych w III Zakonie św. Franciszka i włożeniu habitu przybrała imię siostry Elżbiety od Ukrzyżowania Pana Jezusa. Powołała do życia nowe zgromadzenie zakonne Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zmarła w Laskach 15 maja 1961 r. W grudniu 1987 r. kard. Józef Glemp otworzył proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej.
jm / Bydgoszcz Katolicka Agencja Informacyjna ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 maja 2021
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski