Nowenna - dzień 8 - Wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania

Modlitwę tego dnia ofiarujemy w duchu dziękczynienia za wszelkie łaski, które nieustannie otrzymujemy, aby nasze życie było na chwałę Boga.

"Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania" (J 17, 1-4).

Wiele osób z kręgu Założycielki Lasek zauważało, że jej "niezwykle czynne życie wyraźnie związane było z modlitwą, będącą źródłem niespożytej energii. Modlitwa i praca splatały się w jej życiu w nierozerwalną jedność". To zjednoczenie z Bogiem na modlitwie oraz głęboka ufność zostały poddane szczególnej próbie w czasie dziesięciu lat choroby i odsunięcia od życia aktywnego. W tych dniach Matka Elżbieta pozostaje wierna Bogu i otacza modlitwą nie tylko członków Dzieła, ale też wszystkie osoby, które kiedykolwiek przybędą do Lasek.

Módlmy się słuchając słów jej modlitwy i czując się włączeni w jej wstawiennictwo:

Proszę dla wszystkich o niebo. Wszyscy do nieba jak najprędzej, na zawsze do nieba. Proszę Chrystusa, za przyczyną Matki Najświętszej, o niebo dla nas wszystkich. Idźmy wszyscy prosto do nieba. Jak Matka Boska zechce, to wszyscy mogą prosto pójść do nieba. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pan Bóg może nawet wszystkich ludzi na raz zabrać. Pan Bóg ma taką moc i taką siłę, i takie miłosierdzie, że może wszystko zrobić. I wierzę w to całą siłą serca, że Pan Bóg jest wszechmocny. Wierzę w miłosierdzie Boże, wierzę w potęgę Boga, że wszystko zrobi, co zechce, a taki dobry, że dla nas wszystko zrobi.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 28.06.2021/Nr 2195/D/2021.