III. Tajemnice chwalebne z Matką Różą Czacką

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Zmartwychwstanie Pana Jezusa pokazuje nam, że po ciszy następuje radość. Po nocy przychodzi dzień...

Ksiądz Władysław Korniłowicz ułożył następującą modlitwę:

Jezu! Bądź źródłem życia mego!
Jezu, nie oddalaj się nigdy ode mnie - 
Teraz widzę - kto Ty jesteś...
W Tobie mam wszystko:
w Tobie doskonałość,
w Tobie rozum, w Tobie prawda,
w Tobie Miłość,
w Tobie siła, w Tobie moc,
w Tobie wytrwałość aż do końca.
Jezu, bądź źródłem
mojej miłości ku Bogu i ku ludziom,
niech Boga i ludzi kocham Twoją miłością - 
naucz mnie kochać.
Daj, bym w ludziach Ciebie kochał,
... by jedynym pragnieniem moim
był wzrost w nich łaski Twojej...
bym szanował ich jak świątynię Twoją
- lub bym budował w nich
mieszkanie dla Ciebie.
Niech to będzie moim jedynym pragnieniem -
rozszerzenie Królestwa Bożego,
Królestwa łaski Twojej w duszach ludzi...".

Jezu Zmartwychwstały, obdarz mnie łaską służenia Ci według Twej woli - gdziekolwiek i jakkolwiek ode mnie tego zażądasz!


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus wstępuje do nieba. Niech nasze pielgrzymowanie będzie zawsze nakierowane na ten moment...

Ksiądz Władysław Korniłowicz 8 marca 1936 roku ułożył taką modlitwę:

Od wieków widziałeś i ten moment,
w którym znajduję się w tej chwili - 
widzisz - błędne drogi moje - 
upadek mój (sessionem meam) lepiej ode mnie.
W każdej chwili żyję - energią, siłą Twoją - wciąż biorę
w każdym poruszeniu umysłu,
woli - serca - w każdym czynie - 
Ty jesteś głównym motorem,
głównym sprawcą.
Każda chwila mego życia do Ciebie należy - 
jest Twoją własnością,
każde poruszenie myśli - woli serca w Tobie,
zgodnie z Tobą - dla Ciebie.

Jezu, wstępujący w niebo, naucz mnie, naucz nas, że jedynym szczęściem i radością życia jest pełnienie Twojej woli!


III. Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego stało się wielkim wydarzeniem, które uświadamia nam, jak ważne są dary Ducha Świętego na drodze naszego ziemskiego pielgrzymowania.

Matka Czacka tak pisała: "Gdy miłość Boża króluje w sercu, towarzyszy jej Mądrość, ten przedziwny dar Ducha Świętego, który otwiera oczy duszy na prawdziwą wartość, na wszystko, co ją otacza. Umie rozpoznać i wybrać to, co wobec Boga ma wartość, wartość trwałą na wieki. Jedną z tych wartości, którą jedynie mądrość płynąca z Boga oceniać umie, jest cierpienie. Cierpienie wstrętne naturze człowiek, bez którego jednak nie może być mowy o świętości. Cierpienie płynące na nas z miłości Bożej, przyjęte przez nas z poddaniem się woli Bożej i z miłości ku Niemu, zlewa na duszę pokój i radość, te dwa owoce Ducha Świętego, "których świat nie dawa" i dać nigdy nie może".

Jezu, ześlij nam swojego Ducha i obdarz łaską otwartości na Jego dary.


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Bez grzechu poczęta, teraz została zabrana do krainy wiecznej szczęśliwości.

Matka Czacka darzyła Maryję wielką czcią. W "Notatkach" zapisała: "Miłość moja ku Matce Najświętszej ciągle się wzmaga".

Maryjo Wniebowzięta, czuwaj nad nami; oręduj za nami; obdarzaj nas spojrzeniem pełnym miłości - na każdy aspekt naszego życia.


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i ziemi

Maryja została wywyższona. Podniesiona do godności królowej. Stoi po prawicy swego Syna. Swoją macierzyńską prośbą wstawia się zawsze za nami u Niego.

Matka Czacka opisała w swoich "Notatkach" doświadczenie bliskości Maryi prowadzącej do zjednoczenia z Jezusem: "Odczułam nad sobą obecność i bliskość Matki Najświętszej. Nie wiem, jak długo się tak modliłam, kiedy odczułam obecność obok siebie Pana Jezusa i wtedy odczułam, że jak Matka Najświętsza sprawiał, że Pan Jezus, jako Bóg, potęgą swoją Bożą pociągnął mnie całą ku sobie, a ja cała ku Niemu, w aktach miłości się porwałam. Zjednoczenie było coraz większe, coraz silniejsze".

Maryjo, bądź z nami w każdy czas. Wstawiaj się za nami u swego Syna.

Źródło: Dorota Mazur OV, Matka Elżbieta Róża Czacka. Życie, duchowość, modlitwy, Wyd. ESPE, Kraków 2021.