Nowenna - dzień 1 - Oto ja, służebnica Pańska

Modlitwę tego dnia ofiarujmy z prośba o łaskę prostego odczytywania woli Bożej w wydarzeniach, które są dla nas niezrozumiałe, tak jak były one zakryte dla Maryi. Wielkie proroctwo spotyka się z drżeniem i pokornym zaufaniem Dziewicy z Nazaretu. W pięknym dialogu z aniołem czytamy:

"Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. [...] Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?". Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym" (Łk 1, 28-37).

Utrata wzroku przez hrabiankę Różę Czacką stała się dla niej wyjątkowym zwiastowaniem. Po wielu latach tajemnice tego wydarzenia rozważał ks. Władysław Korniłowicz, jej ojciec duchowy: "Nikt nie może wiedzieć, co przechodziła dusza Matki w tej chwili, gdy się to działo. Wiemy jedno, że ten krzyż jej nie złamał, ale stał się początkiem pełniejszego życia". Natomiast sama Matka Elżbieta wspomina, że w pierwszych latach, gdy uczyła się żyć w fizycznej ciemności, modliła się wytrwale słowami z "Naśladowania Chrystusa": "Panie, niech mi to będzie możliwe, przez łaskę Twoją, co mi się przez ułomność natury niepodobnym być wydaje" (III 19,2).

Modlimy się dziś słowami Matki Elżbiety:

"O Panie Jezu! Racz zstąpić do serca mego, abym poznała wolę Twoją przenajświętszą i pełniła ją we wszystkim. Naucz mnie, jak Ciebie czcić i wielbić podług woli Twojej... Mów, Panie, bo słucha sługa Twój...".

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 28.06.2021/Nr 2195/D/2021.