Nowenna - dzień 9 - Gdybym mówił językami ludzi i aniołów

Modlitwa ostatniego dnia nowenny niech będzie uwielbieniem Boga za ukazanie nam drogi miłości i za wszystkie osoby, które On stawia na naszej drodze: Przez krzyż do Nieba - jak uczyła Matka Elżbieta.

"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił a miłości bym nie miał, byłbym niczym" (1 Kor 13, 1nn).

"Testamentem Matki jest jej życie" - powiedział Stefan kard. Wyszyński w mowie pogrzebowej 19 maja 1961 r. - "Miała ona dwoje rąk, nie miała oczu, miała serce jedno. Tym jednym sercem i dwojgiem rąk wiązała Dzieło i Zgromadzenie"... oraz wiele osób, które w Laskach znajdowały swój azyl, czuły się otoczone miłością, uwagę, szacunkiem. Teraz Matka Elżbieta, otacza miłością i wstawia się za każdym, kto szuka Boga i każdym strapionym, niosącym swój krzyż, który może wydaje się za ciężki. Nieustannie uczy nas kochać Boga i ludzi.

Módlmy się dziś jej słowami wypowiedzianymi w ostatniej chorobie:

Wszystko w pełni dla Boga.
Od świtu do nocy - wszystko dla Boga.
Od urodzenia do śmierci - wszystko dla Boga.
Od początku do końca - wszystko dla Boga.
Pierwszy oddech i ostatni - dla Boga, świadomie dla Boga.
Pierwsze słowo do Boga: Kocham Ciebie.
Ostatnie: Kocham Ciebie, Boże. Pragnę żyć dla Ciebie, Boże.
Każde słowo, każda myśl, każda modlitwa, każde spojrzenie - tylko dla Boga.
Niczego nie chcę, tylko wszystko dla Boga.
Oddałam wszystko i chcę oddawać tak do końca życia wszystko Bogu.
Żeby wszystko było dla Boga
Wszystko, co żyje i oddycha, niech żyje i oddycha dla Boga.
Niczego nie chcę, co by było nie dla Boga;
trzeba, żeby wszystko chciało być i przebywać z Bogiem.
Każda myśl, każdy uczynek z Bogiem i przez Boga.
I życie, i śmierć dla Boga i z Bogiem. Dla Boga i z Bogiem.
Chcę, żeby wszystko żyło i oddychało z Bogiem i dla Boga;
od życia do śmierci wszystko z Bogiem 
i dla Boga. Z Bogiem było i dla Boga.

Jezusowi ukrytemu w nas i pośród nas
cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 28.06.2021/Nr 2195/D/2021.

Źródło: Nowenna w przygotowaniu do beatyfikacji Matki Elżbiety Róży Czackiej, Warszawa,12 września 2021.