Laski: dziękczynienie w rocznicę beatyfikacji Matki Elżbiety Róży Czackiej

O wypełnianie testamentu Matki Elżbiety Róży Czackiej modlono się podczas Mszy świętej sprawowanej przy sarkofagu założycielki dzieła Lasek w przededniu pierwszej rocznicy jej beatyfikacji. W dziękczynnej Mszy św. uczestniczyli licznie m.in. wychowankowie zakładu dla ociemniałych, w tym niewidome dzieci z Ukrainy.

Homilię podczas liturgii sprawowanej w kaplicy Matki Bożej Anielskiej wygłosił proboszcz z Izabelina ks. Paweł Gwiazda. Zwrócił uwagę, że cechą niewidomych jest to, że potrzebują drugiego człowieka. Dlatego Matka Czacka zajęła się szukaniem podobnych sobie, tak jak ona została odnaleziona przez Boga. “Dziś jesteśmy zaproszeni do tego, by dzielić się tą radością, że jesteśmy dziećmi Bożymi” - powiedział ks. Gwiazda.

Podczas Mszy św. modlono się, "aby wspólnota sióstr franciszkanek służebnic krzyża oraz innych osób - duchownych, niewidomych i świeckich - była dla wszystkich prawdziwą szkołą jedności". Proszono też Boga, "aby testament świętego życia Matki Czackiej był dla współczesnych wiernych nieustającą lekcją do odrobienia".

Po Mszy św. odbyła się rodzinna gra terenowa pod hasłem “Bądź zimny – bądź gorący. Wędrówka przez życie: od Róży do Elżbiety”. Wyświetlono też film o bł. Matce Czackiej. Na zakończenie gospodynie Lasek - siostry franciszkanki służebniczki Krzyża, zaprosiły wszystkich na agapę.

Wiele osób odwiedzało też otwartą przed rokiem Izbę Pamięci Matki Czackiej, w której zgromadzono m.in. pamiątki po Błogosławionej, w tym jej habit, różaniec czy maszynę do pisania.

Wieczorem o godz. 18.30 w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej zostanie odśpiewany akatyst ku czci Bogarodzicy. Pod koniec XIX wieku w tym kościele przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia, ówczesny proboszcz modlił się o uratowanie wzroku Róży Czackiej. Ks. prałat Władysław Załuskowski, przyjaciel rodziny, wezwał wiernych do modlitwy “na intencję panienki zagrożonej ślepotą”.

***

Róża Czacka urodziła się 22 października 1876 r. w Białej Cerkwi (obecnie Ukraina). W wieku 22 lat zupełnie straciła wzrok. Własną ślepotę potraktowała jako wezwanie do zajęcia się innymi niewidomymi. W 1911 roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.

W 1917 r przyjmuje habit franciszkański i jako siostra Elżbieta składa śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka. Po uzyskaniu koniecznych pozwoleń przyjmuje kandydatki do nowego zgromadzenia, które od 1 grudnia 1918 r. zaczyna istnieć jako Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego charyzmatem stała się służba ludziom niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Opiekunem duchowym Zgromadzenia i całego Dzieła został ks. Władysław Korniłowicz.

W 1922 roku, dzięki otrzymanej darowiźnie kilku mórg ziemi w Laskach, Matka Elżbieta rozpoczęła budowę zakładu dla niewidomych. Do wybuchu II wojny światowej, Laski kierowane przez Matkę Czacką stały się nowoczesną placówką dającą niewidomym wychowankom wykształcenie podstawowe i zawodowe.

Laski stały się ośrodkiem duchowości franciszkańskiej, przyciągają ludzi poszukujących.

We wrześniu 1939 roku, w czasie bombardowania Warszawy, Matka Czacka została ranna w głowę i straciła oko. Po powrocie do Lasek kierowała odbudową zakładu.

W 1950 r. rozpoczęła się trwająca do śmierci choroba Róży Czackiej. Przekazała kierownictwo swojej następczyni Zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 r. w Laskach i tam została pochowana.

Proces beatyfikacyjny Matki Elżbiety Róży Czackiej na szczeblu diecezjalnym rozpoczął w grudniu 1987 kard. Józef Glemp. Beatyfikacja odbyła się 12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Podczas tej samej uroczystości błogosławionym ogłoszono kard. Stefana Wyszyńskiego.

tk / Laski

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 września 2022
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski