Nowenna - dzień 4 - Panie, abym przejrzał

Modlitwę tego dnia ofiarujmy z prośbą o łaskę wiernego zwracania się ku Jezusowi w chwilach duchowej ciemności, jak niewidomy spod Jerycha...

Łk 18, 35-41

"Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!". [...] Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: "Co chcesz, abym ci uczynił?". Odpowiedział: "Panie, żebym przejrzał". Jezus mu odrzekł: "Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła".

W poszukiwaniu duchowego kształtu tworzącego się dzieła pomógł trudny czas pierwszej wojny światowej, który Róża spędza w Żytomierzu na Ukrainie. Głębokie spotkania z Jezusem, kolejne duchowe przejrzenie, doprowadza do decyzji o całkowitej konsekracji poprzez śluby zakonne. W zamyśle jest też założenie nowego zgromadzenia zakonnego, którego zadaniem będzie służba osobom niewidomym i zadośćuczynienie za duchową ślepotę ludzi. Wybór, jakiego dokonuje hrabianka Róża Czacka, zaskakuje wszystkich. Niewidomi w Warszawie cieszą się z bliskości hrabianki, która nie pozwala już więcej używać tego tytułu. Po latach Matka Elżbieta wspomina: "W Żytomierzu Miłosierdzie Boże wielkie. W Żytomierzu odrzuciłam powoli wszystko". Po trzech latach od tego wydarzenia, w obliczu choroby nowotworowej ponawia śluby.

Módlmy się jej słowami:

"Ja, siostra Elżbieta od Krzyża, przez ręce Matki Najświętszej w zjednoczeniu z Jej zasługami, Bogu w Trójcy Jedynemu oddaję sie na zupełną i wyłączną służbę jako całopalna ofiara, pragnąc, by odtąd wszystko we mnie kochało, czciło, chwaliło Boga; wyrzekam się wszystkiego, co nie zmierza ku chwale Bożej i ślubuję dozgonną czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, kocham i uwielbiam Boga za wszystkie krzyże przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, a wierząc i ufając, że z męki Zbawiciela spłynie męstwo i siła, ślubuję do końca życia dźwigać z radością i weselem wszystkie krzyże, które z miłosierdzia swego mi ześle. Tak mi dopomóż, Boże w Trójcy Jedyny, Matko Najświętsza, wszyscy Aniołowie i wszyscy Święci. Amen.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 28.06.2021/Nr 2195/D/2021.