Nowenna - dzień 6 - Miłość Chrystusa przynagla nas

Modlitwę tego dnia ofiarujmy z prośbą o łaskę pozytywnego odczytywania codzienności, poprzez odniesienie jej do miłości Boga Ojca, którą ukazał w osobie Chrystusa.

"Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe" (2 Kor 5, 14-15.17).

Działalność Matki Elżbiety miała swój fundament w głębokim doświadczeniu Bożej miłości. Jej pragnieniem było, aby wszystkich przybliżyć do Boga przez poznanie Jezusa Chrystusa i doświadczenie Jego miłości. Zapisała: "Miłość Chrystusa przynagla nas". Z tego źródła płynąć powinno całe nasze życie wewnętrzne i wszystkie nasze stosunki z ludźmi. Duża ilość zajęć nie przeszkadzała Matce w otwartości i dyspozycyjności względem osób, które szukały u niej rady, oparcia wewnętrznego czy nawet kierownictwa duchowego. Spotkanie osoby niepełnosprawnej jako mężnej niewiasty, trwającej w postawie dziękczynienia Bogu za każdy moment życia, dodawało innym odwagi w konfrontacji z własnymi problemami. Męstwo Matki Elżbiety nie przeszkadzało jej w subtelnym podejściu do każdego człowieka, okazaniu mu wielkiego szacunku oraz matczynego wyczucia jego cierpienia. Jednocześnie nie przyjmowała postawy łatwego pocieszenia, lecz słuchając, często w milczeniu, pomagała przez swój pokój i modlitwę.

Modlimy się dziś z Matką Elżbietą słowami:

Wszechmogący, wieczny Boże, racz w nas umocnić, co jest dobrego. Wyprostuj, co jest skrzywionego. Usuń, co jest szkodliwego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 28.06.2021/Nr 2195/D/2021.