Zaplanowano trzy uroczystości dziękczynne za beatyfikację kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej

Jasna Góra, Gniezno i Warszawa będą miejscami przyszłorocznych, ogólnopolskich uroczystości dziękczynnych za wrześniową beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Decyzję taką przyjęto podczas spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych, która odbywa się dziś na Jasnej Górze.

W trakcie obrad kard. Kazimierz Nycz podziękował biskupom za zrozumienie trudnej sytuacji związanej z koniecznością ograniczenia, z powodu pandemii, liczby uczestników uroczystości beatyfikacyjnej. Metropolita warszawski podziękował także za pomoc w organizacji uroczystości w wymiarze ogólnopolskim.

Bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego uroczystości beatyfikacyjnej zaznaczył w rozmowie z KAI, że w wydarzeniu będzie mogło wziąć udział około 7 tysięcy osób. Dodał, że w części diecezji wierni będą mogli obserwować beatyfikację dzięki telebimom ustawionym w katedrach.

„Prosiliśmy o to, by Polska zjednoczyła się we wspólnym przeżywaniu tej uroczystości, żeby ordynariusze umożliwili wierny duchową łączność ze Świątynią Bożej Opatrzności” – powiedział KAI bp Markowski. Wyraził nadzieję, że także parafie będą organizowały wspólne oglądanie transmisji oraz, że beatyfikacja będzie obserwowana przed telewizorami w wielu polskich domach.

Biskupi zadecydowali, że odbędą się trzy ogólnopolskie uroczystości dziękczynne za beatyfikację. Pierwsza będzie miała miejsce w Gnieźnie podczas przyszłorocznych obchodów uroczystości ku czci św. Wojciecha, którego wspomnienie wypada 23 kwietnia. Druga odbędzie się 3 maja podczas jasnogórskich uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski, a trzecia - 5 czerwca podczas obchodzonego uroczyście w Warszawie Święta Dziękczynienia.

Oprócz tego odbędą się wydarzenia o charakterze lokalnym, np. w Warszawie dziękczynienie odbędzie się już 25 września, w uroczystość Bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wyraził nadzieję, że choć beatyfikacja została przesunięta w czasie, i pomimo trudności organizacyjnych trwających od dwóch lat, będzie to wydarzenie wyjątkowe. „Dzisiaj potrzebujemy takich duchowych mocarzy jak kard. Wyszyński i Matka Czacka" – podkreślił warszawski biskup pomocniczy.

„Postać Matki Czackiej, jak na tamte czasy, była czymś absolutnie niebywałym. Dziecko, które traciło wzrok, było wtedy wstydem dla rodziców, zamykało się je w domu, żeby nie pokazywać innym” – przypomniał duchowny. Ocenił, że Matka Czacka przełamała wszelkie bariery, łącznie z niedowiarstwem najbliższych, i podjęła się dzieła, którego wielkość - biorąc po uwagę ówczesne uwarunkowania – po prostu trudno sobie wyobrazić.

Odnosząc się do postaci kard. Wyszyńskiego, bp Markowski zwrócił uwagę, że kiedy w 1953 r. Prymasa wywożono z Domu Arcybiskupów w Warszawie – nie wierzył on w to, że kiedykolwiek wróci. „Kiedy przyjmował święcenia kapłańskie, jak wspominał, łatwiej mu było leżeć na posadzce niż stać, taki był słaby” – powiedział KAI duchowny.

„Jeśli weźmiemy pod uwagę przeciwności, jakich te postacie doświadczyły i zestawimy z tym, co dokonali w życiu, to ewidentnie widać, na czym polega moc duchowa i jak Opatrzność Boża potrafi prowadzić” – podkreślił bp Markowski.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róże Czackiej odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 12 września br.

Podczas jednodniowych obrad na Jasnej Górze Rada Biskupów Diecezjalnych omawia dwa inne nadchodzące wydarzenia: październikową wizytę ad limina polskich biskupów oraz rozpoczynający się w listopadzie Synod biskupów.

tk / Częstochowa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 sierpnia 2021
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski