Świadectwa uzyskanych łask

W ciągu lat, które upłynęły od śmierci Matki Elżbiety Czackiej wiele osób modliło się i nadal nawiedza grób Sługi Bożej na cmentarzu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Wiele osób też złożyło świadectwa o jej wstawiennictwie w pomyślnym rozwiązaniu trudnych spraw lub w powrocie do zdrowia.

Jedna z pierwszych łask została zanotowana trzy miesiące po śmierci. Za wstawiennictwem przypisywanym Słudze Bożej, matka jednaj z sióstr franciszkanek uniknęła operacji guza na tarczycy, który znikł w dniu zakończenia nowenny odprawionej przez jej córkę. W latach siedemdziesiątych XX wieku wpłynęły dwa świadectwa uratowania zagrożonego wzroku. W latach osiemdziesiątych wpłynęły następne świadectwa: odzyskania zdrowia przez chłopca ciężko pobitego; cofnięcia się ciężkiego wylewu krwi do mózgu; uratowania życia noworodka, który urodził się z wadą serca niedającą szans na przeżycie oraz uratowania wzroku po silnym oparzeniu twarzy.

W latach 1991-2008 napływały głównie świadectwa o wstawiennictwie Sługi Bożej w sprawach życia religijnego i moralnego. Najbardziej znaczące świadectwa pochodzą z ostatnich lat i dotyczą: zniknięcia narośli nowotworowej w pobliżu oka (2004); uzdrowienia z nieokreślonych dolegliwości żołądka (2007); odzyskania zdrowia po wylewie podpajęczynówkowym i dwóch tętniaków (2008); całkowitego powrotu do zdrowia mężczyzny porażonego prądem wysokiego napięcia (2008); ogólnego powrotu do zdrowia (2009); usprawnienia kolana po długich zabiegach medycznych (2010); nagłego cofnięcia się wylewu podpajęczynówkowego, który był kwalifikowany do pilnej operacji (2010); całkowitego powrotu do zdrowia po bardzo ciężkim urazie głowy i śpiączce mózgowej (2010; wypadek z roku 2007); szybkiego powrotu do zdrowia dziewczynki po bardzo ciężkim urazie głowy (2010).

Wiele osób zwraca się do sióstr franciszkanek z prośbą o nowenny za wstawiennictwem Sługi Bożej. W ostatnich latach siostry całego Zgromadzenia odprawiły około 20-25 rocznie nowenn, napływają też świadectwa otrzymanych łask duchowych.

źródło: S. Radosława Podgórska, Sługa Boża Matka Elżbieta Róża Czacka (1876-1961), Założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, w: Święci są wśród nas, pod red. o. G. Bartoszewskiego OFMCap, Warszawa 2012.